Kinderboerderij Otterspoor

gezondheid

Schmallenberg-virus

Sinds 1 december 2011 is er in Nederland sprake van een nieuwe dierziekte die leidt tot de geboorte van misvormde lammeren.  Dit virus veroorzaakt o.a. ernstige afwijkingen bij (ongeboren) lammeren en kalveren. Bij de verspreiding van dit virus zijn knutten (insecten) in het spel. Deze knutten zijn actief vanaf het voorjaar tot diep in het najaar, afhankelijk van de weersomstandigheden. Bij schapen en geiten kenmerkt het virus zich door aangeboren afwijkingen bij lammeren. De dieren hebben bijvoorbeeld een scheve nek, een waterhoofd en stijve gewrichten. De meeste misvormde schapenlammeren worden doodgeboren. Levendgeboren dieren zijn niet levensvatbaar. De ooien vertonen geen ziekteverschijnselen Op dit moment lijkt de ziekte géén gevaar te vormen voor de mens. Risico's voor de volksgezondheid Volgens de eerste gegevens is de kans op infectie bij mensen "zeer onwaarschijnlijk", maar niet helemaal uit te sluiten. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt aan om de gebruikelijke hygiënemaatregelen te nemen bij contact met dieren. Bijvoorbeeld handen wassen na het aaien. Voor bezoekers gelden de reguliere adviezen op het gebied van hygiëne, zoals het wassen van de handen na contact met de dieren. Door het goed wassen van de handen met zeep en veel water kunnen problemen voorkomen worden. Daarnaast kunt u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen: Draag rubberlaarzen en spoel die schoon als u naar huis gaat. Eet niet tussen de dieren en was de handen voor het eten. Eet geen voedsel dat op de grond is gevallen. Kom niet bij zieke dieren of dieren die hun jong krijgen.

Q-koorts:

Uit onderzoek is gebleken dat het vaccin tegen Q-koorts voor dieren goed werkt. Het aantal besmette dieren van nu is vergelijkbaar met het aantal besmette dieren vóór het uitbreken van de Q-koortsepidemie. Vaccinatie voorkomt grotendeels dat dieren besmet raken. Vaccinatie tegen de Q-koorts is verplicht voor alle schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie. Onze kinderboerderij heeft zo'n functie. Onze geiten en schapen zijn gevaccineerd tegen de Q-Koorts en staan onder toezicht/controle van een dierenarts Sinds november 2011 heeft het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit een versoepeling, voor o.a. kinderboerderijen, van de maatregel  afgekondigd. “Schapen en geiten moeten tijdens het lammeren binnen gehouden worden en worden afgezonderd van bezoekers. Als een kinderboerderij of ander publieksbedrijf niet de beschikking heeft over een dergelijke ruimte, is het bedrijf verplicht de drachtige geiten en schapen af te laten lammeren op een locatie zonder publieksfunctie. Deze dieren mogen na aflammeren terug naar de locatie waar ze vandaan kwamen.” Voor u als bezoeker betekent het dat de geiten en schapen in afgeschermde ruimtes zullen bevallen en u daar dus geen getuige van kunt zijn. Na de bevalling kunt u de jonge geiten en schapen samen met hun moeder bewonderen in de stal. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) raadt aan om de gebruikelijke hygiënemaatregelen te nemen bij contact met dieren.  Bijvoorbeeld handen wassen na het aaien. Let op de kinderen, zorg ervoor dat ze niet aan de mest van de dieren zitten. Doen ze dit wel? Was dan hun handjes met water en zeep. Risicogroepen (zwangere vrouwen, hartpatiënten en mensen met een verminderde weerstand) worden aangeraden om contact met geiten en schapen te vermijden (vooral tijdens het lammerenseizoen). We hopen dat u begrip heeft voor de door ons genomen maatregelen en dat u onze kinderboerderij ook met deze beperking wel blijft bezoeken en steunen. Wij zijn dagelijks geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. (in de winterperiode (november - februari) van 10 - 16 uur)
terug naar dieren terug naar dieren home nieuws locatie financiŽn wij wensen wie zijn wij Gedragscode