Wensen-lijst 2020

Doordat we afhankelijk zijn van donaties en giften kunnen we niet altijd alles direct realiseren. Daarom hebben wij nog een wensenlijstje:

Varkensverblijf

Een nieuw vast zomer en winterverblijf voor onze mini-varkens Billy en Blacky. In 2018 heeft Retail Bouw Management een nieuw verblijf gebouwd voor onze varkentjes. Echter nadat wij onze ezel Sara kregen bleek het verblijf van de varkens beter geschikt voor haar en mochten de varkens gaan ravotten in hun eigen wei. Maar daar hebben ze nu weer een oude stal helaas… dus zouden we heel graag weer een nieuw verblijf voor hun willen. Bijvoorbeeld

Weides

Drainage en een nieuwe bodem in de weides, deze zijn nu erg nat. Ook advies over hoe wij het wateroverlast in de weides zouden kunnen oplossen is van harte welkom.

Nieuwe vloer in de boerderij

De vloer in de boerderij heeft nodig een nieuwe toplaag nodig en zal hier en daar hersteld moeten worden. Wij hopen dat een vloerenbedrijf ons wil helpen en ons de toplaag voor de boerderij wil sponsoren.

Gerealiseerd in 2019

  • Dankzij de emballage bonnen actie van de Albert Heijn in Bisonspoor Maarssen hebben wij een nieuwe caviaflat kunnen aanschaffen.
  • Dankzij de donatie van Harley-Davidson club ’t Centrum hebben wij een nieuwe schuilstal voor de schapen en geiten kunnen bouwen.
  • Dankzij de donatie van de Tuinlieden van Doornburgh hebben wij een begin kunnen maken met de herinrichting van de boerderij.
  • Dankzij uw donaties hebben wij een aanbouw / grotere uitloop voor onze konijnen kunnen bouwen.
  • Dankzij de donatie van materiaal van Bevanos hebben wij een nieuwe waterkolk bij de koeienstal kunnen realiseren zodat de dames droge voetjes houden.

Onderhoud, verbouwingen en nieuwe of verbeterde verblijven voor de dieren kost veel geld. Maar een subsidie krijgen wij hier niet voor. Daarom zoeken wij sponsors en donateurs.

HELP ONS!!!

Onze kinderboerderij wordt door vrijwilligers gerund. Financiëel zijn we afhankelijk van donateurs. Al willen we blijven voortbestaan en de toegang voor iedereen gratis willen houden dan hebben we vrijwilligers èn donateurs hard nodig!
Dus… Meld je aan als donateur en/of vrijwilliger.
Ook giften van bedrijven zijn welkom (In ons Otterspoor-krantje kunt u advertenties plaatsen).