Wensen-lijst 2019

Doordat we afhankelijk zijn van donaties en giften kunnen we niet altijd alles direct realiseren. Daarom hebben wij nog een wensenlijstje:

Varkensverblijf

Een nieuw vast zomer en winterverblijf voor onze mini-varkens Billy en Blacky. In 2018 heeft Retail Bouw Management een nieuw verblijf gebouwd voor onze varkentjes. Echter nadat wij onze ezel Sara kregen bleek het verblijf van de varkens beter geschikt voor haar en mochten de varkens gaan ravotten in hun eigen wei. Maar daar hebben ze nu weer een oude stal helaas… dus zouden we heel graag weer een nieuw verblijf voor hun willen. Bijvoorbeeld

Cavia-villa

Onze cavia’s zitten nu op de grond in de kinderboerderij. Graag willen wij een heuse cavia-villa voor hun bouwen. Een soortgelijke als op de foto’s. Hierop kunnen de cavia’s vrij lopen waar ze willen en kunnen de kinderen ze alsnog aaien.

Weides

Drainage en een nieuwe bodem in de weides, deze zijn nu erg nat. Ook advies over hoe wij het wateroverlast in de weides zouden kunnen oplossen is van harte welkom.

Overkapping schuilstal

Graag willen we naast de grote stal een extra schuilplek creëren voor de geiten, schapen en ’s zomers ook de koeien. Het is een drukte van jawelste in de stal dan, daarom zou het fijn zijn als er een extra schuilplaats voor hun zou komen. Bijvoorbeeld:

Gerealiseerd in 2017 en 2018

  • Een nieuw vast zomer- en winterverblijf voor de mini-varkens.
  • Dit is in maart 2018 gerealiseerd dankzij Retail Bouw Management uit Nieuwegein en de tegels zijn geschonken door Bevanos
  • herindeling boerderij binnen
  • aanbouw kippenhok ivm meer ruimte ophokplicht
  • nieuw dak schuur
  • nieuwe entree
  • veel snoei en opknapwerkzaamheden

Dit alles kost veel geld.
Maar subsidie krijgen wij niet.
Daarom zoeken wij sponsors en donateurs.

HELP ONS!!!

Onze kinderboerderij wordt door vrijwilligers gerund.
Financiëel zijn we afhankelijk van donateurs.
Al willen we blijven voortbestaan, dan hebben we vrijwilligers èn donateurs hard nodig!
Dus… Meld je aan als donateur en/of vrijwilliger.
Ook giften van bedrijven zijn welkom (In ons Otterspoor-krantje kunt u advertenties plaatsen).