Kinderboerderij Otterspoor

wie zijn wij

STICHTING KINDERBOERDERIJ MAARSSENBROEK

De plaats waar nu al jaren de kinderboerderij staat was vroeger een polder waar koeien liepen te grazen. In tegenstelling tot Maarssen-dorp waar voor het ontstaan ver terug dient te worden gegaan in de historie, is Maarssenbroek nog betrekkelijk jong. Bij het Vechtplaatsje Maarssen werd deze nieuwbouwwijk, gebouwd in de zeventiger jaren, Maarssenbroek genoemd. Sinds oktober 1984 is de kinderboerderij in het wijkpark Reigerskamp voor het publiek opengesteld. Bij de officiële opening op zaterdag 20 april 1985 onthulde de toenmalige loco-burgemeester De Vries de naam Otterspoor. Vanaf de oprichting is de Stichting een vrijwilligersorganisatie die, met zeer beperkte personele en financiële mogelijkheden, diensten verleent aan de bevolking van Maarssenbroek en omgeving.

NAAMGEVING

De naam van de kinderboerderij “Otterspoor” is ontleend aan een in de archieven van de gemeente Maarssen al in 1434 voorkomende naam “Otterspoordam”: de eerste dam in de rivier de Vecht. De Otterspoordam is rond de 12e eeuw aangelegd met daarin een sluis en een dorp Otterspoor, iets ten noorden van de huidige grens Maarssen-Breukelen. Het dorp ontstond doordat zeeschepen niet door de sluis konden en moesten worden overgeladen. Later is deze naam gebruikt voor een buitenverblijf aan de Vecht. Otterspoor heeft gelegen op de oostelijke oever van de Vecht. Otterspoor werd gebouwd in 1643 als eenvoudige boerenhofstede. Dit buitenverblijf bestaat al lang niet meer maar de palen van de toegang moeten nog langs de Vecht staan. Bij de officiële opening op zaterdag 20 april 1985 onthulde de loco-burgemeester De Vries de naam Otterspoor

OPENINGSTIJDEN

De kinderboerderij is 362 dagen per jaar geopend en is gratis toegankelijk. Van ma tm vr van 9.30 uur tot 16.30 uur, za en zo van 10.00 uur tot 16.30 uur In het winterseizoen (november - februari) is de kinderboerderij open: van ma tm vr van 9.30 uur tot 15.30 uur, za en zo van 10.00 uur tot 15.30 uur. Beide Kerstdagen en Nieuwjaarsdag is de kinderboerderij voor publiek gesloten. De dieren worden wel verzorgd door de weekendvrijwilligers.

DOEL STICHTING KINDERBOERDERIJ MAARSSENBROEK

Het in de statuten vermelde doel van de Stichting Kinderboerderij Maarssenbroek is “exploiteren in de ruimste zin des woords van een kinderboerderij te Maarssenbroek”. De Stichting stelt zich ten doel te zorgen voor zowel recreatie als educatie. De stichting tracht haar doel te bereiken door voorlichting te geven aan scholen en individuele belangstellenden. Begeleiding en ondersteuning aan te bieden aan personen die via een stage plaats of vrijwilligerswerk bij de stichting willen werken. De Stichting Kinderboerderij Maarssenbroek is de initiatiefnemer en heeft daarom de verantwoordelijkheid voor het instandhouden van de Kinderboerderij Otterspoor. Samen met een enthousiaste groep vrijwilligers wordt het beheer geregeld. 

MISSIE

De activiteiten richten zich in het bijzonder op de doelgroep “kinderen” en zijn educatief en van voorlichtende aard. Hierbij geldt dat kinderen zoveel mogelijk spelenderwijs met dieren in contact komen. Op deze wijze wordt de kloof tussen mens en dier zoveel mogelijk opgeheven en wordt de omgang met dieren bevorderd. Heel wat kinderen vervreemden meer en meer van het leven op en rond een boerderij. Tijdens het bezoek, al meer dan vijfentwintig jaar, maken de kinderen kennis met  landbouwhuisdieren. Het accent tijdens het bezoek ligt op het aanraken en het eventueel meehelpen bij de dagelijkse verzorging van de dieren.

DOELGROEPEN

De doelgroepen van de kinderboerderij zijn: -groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs -peuterspeelzalen en kinderdagverblijven -bewoners van verzorgingstehuizen -dagverblijven en gehandicapten -bezoekers van de boerderij: kinderen met hun ouders en grootouders -bewoners van Maarssenbroek en wijde omgeving.

VISIE

Als basisuitgangspunt voor al onze activiteiten geldt dat deze een zeer bescheiden bijdrage leveren aan het recreatief en educatief functioneren van de maatschappij. Dit betreft: Dierenwelzijn: Het garanderen van diergezondheid en dierenwelzijn. Educatie: De belangrijkste vorm van educatie op de kinderboerderij zijn de dieren zelf. Op de kinderboerderij kunnen de kinderen (en volwassenen!) de dieren echt zien, voelen, aaien en bekijken.  Om daadwerkelijk educatief te kunnen zijn, zullen geboorte, verzorging, maar ook de dood onderwerpen zijn waarover informatie wordt gegeven. Voorlichting: De Stichting vindt dat de kinderboerderij een belangrijke plaats is om bezoekers voor te lichten over een verantwoorde omgang met dieren. Landbouwhuisdieren: Door de verstedelijking van Nederland en de verminderde toegankelijkheid van boerenbedrijven - vooral als gevolg van verscherpte regelgeving in de dierhouderij - raken kinderen onbekend met de functie en het gedrag van landbouwhuisdieren. Daarbij streeft de Stichting naar het verkrijgen van meer begrip voor zowel leven als omgang met landbouwhuisdieren. Daarnaast biedt de kinderboerderij de juiste gelegenheid voor de instandhouding van zeldzame landbouwhuisdierrassen. Deze zijn veelal 'vervangen' door andere rassen die meer productie leveren. Hierdoor zijn ze soms bijna helemaal verdwenen. Exploitatie: De exploitatie van de Stichting dient kostendekkend te zijn, waarbij zo breed mogelijke openingstijden en zo hoog mogelijke bezoekersaantallen nagestreefd worden

ALGEMEEN

Kinderboerderij Otterspoor staat ingeschreven in het handelsregister te Utrecht  registratienummer 41180839 RSIN nr. 9327630  onder de naam Stichting Kinderboerderij Maarssenbroek
home nieuws locatie financiŽn wij wensen wie zijn wij Gedragscode wie zijn wij